אישורים בישראל

לחברתנו אישורים מסודרים מול משרד התחבורה 
לכל כלי שטח לפי הגדרתו 

EZ-RAIDER-מוגדר בחוק כקלנועית מאושר לסוע בכביש ובשטח 

HD4-מוגדר בחוק כרכב תפעולי חייב אישור קצין רכב 

HD2-מוגדר בחוק כרכב תפעולי חייב אישור קצין רכב